AK USSA

Olimpiýa şäherçesi, "SPORT" işewürlik merkezi, 502-nji ofis, 7-nji jaý Aşgabat/Türkmenistan

ak ussa
Biz barada

AK USSA hususy kärhanasy 2006-njy ýyldan bäri Türkmenistanda öz işini ýokary derejede alyp barýar. Kompaniýamyzyň ösüşiniň taryhy, durnukly ösüşi we täze ýerleri we iş gözýetimlerini açmak islegini öz içine alýar. Dürli ugurlarda topary birleşdirýän täze iş modeliniň kömegi bilen, kompaniýa netijelere gönükdirilen we müşderiniň iş maksatlaryna ýetýän işjeň oýunçy hökmünde özüni görkezdi. Aç-açan nyrh modeli, ýokary hünärli topar kompaniýa täze gözýetimleri ýeňip geçmäge we geljege berk garamaga mümkinçilik berýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Iş we işgär tapmak hyzmaty
  • Hyzmatlar / Baha kesmek hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Finans hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Işewürlik hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta