AK KENT

Ak bugdaý etraby, Barhannyý köçesiniň 4-nji B senagat zolagy, Ahal/Türkmenistan

ak kent
Biz barada

“AK KENT” hususy kärhanasy 2010-njy ýylyň iýul aýynyň 2-ne döredildi. “AK KENT” hususy kärhanasy Ak Bugdaý etrabynyň “Änew” şäheriniň senagat zolagyndan plastmassadan öndürilýän önümleri öndürmek üçin berilen 1,32 gektar ýerde zawod guruldy we polietilenden göwrümi 100 litrden 25000 litre çenli bolan plastmassadan uly göwrümli agyz suw üçin rezerwuarlaryň (gaplaryň), howuzlary, ýol päsgelçilik barýerlary hem-de iri we ownuk şahly mallar üçin nowalaryň önümçilik işlerini alyp barýar.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Plastik we polietilen, pet gaplar
  • Gurluşyk / Plastiki çelekler we rezerwuarlar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta