AK KAGYZ

Türkmenbaşy Şaýoly 25/22, "Ak Kagyz" dükany Aşgabat / Türkmenistan

AK KAGYZ
Biz barada

"Ak Kagyz" müşderilere ofis kanselýariýalarynyň  we mekdep harytlarynyň giň görnüşini hödürleýär.
Döwrebap ofis diňe bir oňaýly bolman, eýsem rahat hem bolmaly.Içerki dizaýnda ofis kanselýariýa möhüm rol oýnaýar. Işgärleriňiziň netijeliligini üpjün etmek üçin ofis harytlaryňyz yokary hilli we amatly bolmalydyr muny bolsa siz "Ak kagyz" dükanyndan üpjün edip bilersiniz!

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Kanselýariýa önümleri
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta