AK DÜNÝÄ

Berkararlyk etrap, köç. 2109 (A.Muhammedowa), 80-nji jaý. Aşgabat/Türkmenistan

ak dünýä
Biz barada

"AK DÜNYÄ" HK- ýokary hilli gurluşyk materiallaryny üpjün etmek  bilen meşgullanýan we gurluşyk işlerini  ýokary derejede ýerine ýetirmek bilen özüni tanadan kärhana.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta