TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ABAT ŞEKIL

Türkmenbaşy şaýoly jaý.79, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

“Abat Shekil” hojalyk jemgyýeti 2012-nji ýyldan bäri işläp, yşyk diodly filament lampalaryny öndürmek şeýle-de gurluşyk bazarynda işleýär, binagärlik we dizaýn taslamalary, önümçilik, binagärlik we häsiýetli 3D animasiýa, iş taslamalary we taslama prezentasiýalarynda tejribesi bar we ýöriteleşýär. "Abat Şekil" HJ Türkmenistanda öňdebaryjy binagärlik guramalarynyň biri bolup, gozgalmaýan emläk mahabaty pudagynda - dizaýn taslamasyny döretmekden, iş çyzgylaryny, dizaýny, animasiýa we esasy ugurlaryny öz içine alýar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
Karta