AÝS

Gökdepe şäheri, Owadandepe geňeşligi , 3-nji önümçilik bazasy

Aýs
Biz barada

2020-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan bazarynda “AÝS” markasy bilen önüm öndürýäris. Önümlerimiz gazly we gazlandyrylmadyk içgileriň 0,5 l, 0,33 l we 1,5 l göwrüminde ýokary hilli önümlerinden dürli tagamlary öndürýäris. Gazlandyrylan içgileriň arasynda her kim üçin tagam bar - kola, mämişi, limonad, tarhun, zirk, zirk-ýer tudana, gazlandyrylmadyk gara üzüm we tebigy suwdan limon, ýer tudana we limon nanasy tagamlarydyr. Şeýle hem “Rowaç” markasy bilen 2017-nji ýyldan başlap aşhana salfetkalary, aşhana kagyz polotensalary, dürli ululykdaky çygly sanitariýa salfetkalary öndürildi.

Kompaniýanyň Katalogy
Brochure
Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Gigiýeniki önümler
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta