TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

oktawa

Iş Ugry : Terjime we kanunlaşdyryş býurosy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

parasatly iş

Iş Ugry : Terjime hyzmatlary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

öý kömekçi

Iş Ugry : Terjime merkezi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312220223 oy_komekchi@mail.ru

baky hyzmat

Iş Ugry : Resmi terjime şahadatnamasy bilen resminamalaryň dilden dile terjime hyzmatlary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

hekem

Iş Ugry : Audit, gozgalmaýan emläk, terjime, baha bermek, bulara degişli hukuk hyzmatlary.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

ynamly kepil

Iş Ugry : Daşky gurşawy goramak hyzmatlary, dilden we ýazuw terjime, işgär saýlap bermek.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

dilmaç

Iş Ugry : Terjime merkezi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

ýiti paýhas

Iş Ugry : Terjime gullugy, terjime hyzmatlary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

döwrebap çemeleşme

Iş Ugry : Gümrük, terjime hyzmatlary we kiberhowpsuzlyk
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312979185 maksatjumayew@mail.ru

miweli daglar

Iş Ugry : Transport we logistika
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99364705477 Miwelidaglar@gmail.com