TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ŞAN WEKIL

Konserwlenen gök önümler

şan wekil
Biz barada

''Şan Wekil'' hususy kärhanasy konserwirlenen gök önümleri öndürýär we satýar. 2015-nji ýyldan bäri bazara çykýarys we gawundan, käşirden, kädiden jem öndürmäge mümkinçiligimiz bar. Hyzmatdaşlygyň wariantlaryna garamaga taýýardyrys.

Kategoriýalar
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy