ŞAKENT

Aşgabat şäheri, Gaudan A, "Şakent" dükany, Aşgabat/Türkmenistan

ŞAKENT
Biz barada

Hozlar we guradylan miweler, elbetde, her bir adamyň iýmitine goşulmaly önümleriň arasynda. Bu gymmatly iýmitleriň hakyky ammary: esasy beloklar we aminokislotalar, witaminler we minerallar, antioksidantlar we doýmadyk ýag kislotalary.
"Şakent" dükanynda sagdyn iýmitlenmek üçin zerur gury ir-iýmişler bar. Näme saýlasaňyz - miwe we miwäniň düzümi, hoz toplumy, iýilýän buket, sowgat sebedi - hiline şübhesiz ynamymyz bar. Biziň ileri tutýan esasy işlerimiz, standarta laýyk ýerine ýetirilişine we önümiň täzeligine ünsli gözegçilik etmekdir.
Her bir müşderi dükanymyzda premium synp hozy we guradylan miweleri aljakdygyna ynanyp biler!

Kategoriýalar
  • Azyk / Konditer önümleri
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
  • Azyk / Şeker, bal, ary önümleri
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta