ÝYLDYZ PANJUR

Panjur, aýna hyzmatlary

Ýyldyz Panjur
Biz barada

Biz 2017-nji ýyldan bäri panjur işi we aýnadan konstruksiýalar bilen meşgullanyp gelýäris. Panjurlar birnäçe görnüşli (penaly, penasyz), dürli reňklerde bar, islegiňize görä taýynlap berýäris. Türkmenistanyň ähli künjeginde hyzmatlarymyz elýeterdir.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Panžur ulgamlary / tent/ pergola öndürmek, gurnama
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat