ÖMÜRLI ÝOLLAR

Ýol plitalarynyň önümçiligi

ÖMÜRLI ÝOLLAR
Biz barada

"Ömürli Ýollar" kompaniýasy ýol plitalaryny öndürmek bilen meşgullanýar.
Demir-beton önümleri, çydamlylygynyň ygtybarlylygy we diapazonyň giňligi sebäpli häzirki zaman gurluşyk materiallarynyň arasynda öňdebaryjy orny eýeleýär. Ýeňil awtoulaglar we ýük awtoulaglary üçin wagtlaýyn we hemişelik ýollar goýlanda, ýokary ýüklere çydap bilýän ýol plitalary ulanylýar. Bu önümleriň işleýiş aýratynlyklary, awtoulaglaryň we agyr ýüklenen ulaglaryň agramyna çydap bilýär. Ýol plitalaryny konfigurasiýa etmek üçin dürli görnüşler, olary dürli inženerçilik taslamalarynda ulanmaga mümkinçilik berýär. Önümlerimiziň ýokary hili, bazardaky bäsdeşlik bahalary ýol gurluşygynyň zerurlyklary üçin önümlerimizi üstünlikli üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
Ýol plitalaryny öndürenimizde häzirki zaman enjamlaryny ulanýarys. Hil gözegçiligi berk berjaý edýäris.
Hyzmatdaşlarymyz önümleriň hiline, oňaýly bahasyna we gysga wagtda ýerine ýetirilýänligi üçin minnetdar!

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy