ÇYNAR PRINT

"Berkarar" söwda merkezi, birinji gat (podwal) A76, Aşgabat/Türkmenistan

ÇYNAR PRINT
Biz barada

"Çynar Print" çaphanasy 30 ýyldan gowrak wagt bäri doly aýlawly çaphana hökmünde işleýär.
"Çynar Print" bilen habarlaşyp, çap edilen önümleriň önümçiligini ähli ýagdaýlarda öz hünärleriniň ähli kynçylyklaryny gowy bilýän tejribeli hünärmenlerimize tabşyrýarsyňyz. Biziň maksadymyz, üstünlikli iş üçin müşderilere yzygiderli ýokary hilli bäsdeşlik önümleri bermek.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Foto we Wideo Hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta