Satyn Alyş we Satyş Talaplary

Add Lead Free

Hususy kärhanamyz daşary ýurtlara syýahatçylyk wizasyny düzedip bermek, okuw we lukmançylyk wizalaryny almak üçin resminamalary toplamaga ýardam etmek, daşary ýurtda otelleri bronlamak hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. Biziñ kärhanamyz ýokary hilli hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin siziñ hyzmatyñyzda. +99362277213

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Isleg online market Günde islän wagtyñyzda we islän harydyñyzy eltip bermek hyzmatyny hödürleýaris. https://isleg.com.tm

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Печать на ленте с вашим дизайном : •Быстрые сроки изготовления •Высокое качество •Выгодные цены •Эксклюзивная печать вашего дизайна •Стоимость 1 метра от 0,87 манат •Минимальный заказ от 50 метров

 • Türkmenistan
 • Satyjy

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНЯЮ УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: - Сборка и установка люстр, прожекторов светильников бытового и промышленного назначения: -установка, перенос розеток выключателей ; -Диагностика электропроводки; -Замена старой электропроводки; -Электро Монтажные работы в квартирах, частных домов, автосервисах, кафе и т.д; -Доработка электропроводки в новостройках и т.д; -Монтаж , коммуникация электро щитов, подключения счётчиков, автоматов, УЗО, УЗМ, дифференциальных автоматов, реле контроля напряжения; -Мелкий ремонт и полная замена; -Подключения и диагностика ТП-04 и т.д. -Подключения бытовых электроприборов ( вытяжки, электроплиты, кондиционеры, варочные панели и т.д.)

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Hormatly işdeşler!
"Standard Hyzmat" kompaniýasyna hoş geldiňiz!
Türkmenbaşy şäherinde, 29-njy sentýabrda, sizi "Jogapkärçilikli işiň ähmiýeti" atly seminara çagyrýarys.
Seminarda häzirki zaman dünýäsinde jogapkärçilikli işiň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşarys we kompaniýalara üstünlik gazanmaga kömek edýän halkara ülňülerine serederis.
Seminara gatnaşmak mugt, ýöne ýerleriň sany çäklidir. Şonuň üçin онлайн заявку  dolduryp, öňünden hasaba durmagy maslahat berýäris.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

заправка печати высшего качества фирмы modico теперь вы сами можете запровлять ваши печати доставка бесплатно Ашхабад

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Biz, "ASTA" kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri. Ol kompaniýanyň önümleri bolan kartrijleriniň, dürli reňkli tonerleriniň, printerleriň we beýleki ätiýaçlyk şaýlarynyň satuwyny amala aşyrýarys. Önümleriň hiline kepil geçýäris we işimizde diňe ýokary netije görkezmäge ymtylýarys. Bizden alan harytlaryňyza we biziň hyzmatlarymyzdan peýdalanmak, Size hemme taraplaýyn amatly bolar. 

 • Türkmenistan
 • Satyjy

"Sada" kompaniýasy welaýatlardan dilerleri hyzmatdaşlyga çagyrýar.

 • Türkmenistan
 • Alyjy

Kärendesine ofis, G.Kuliýew köçesi 1-nji setir "Aýly Diýar" binasy, 2-nji gat 1200m2, (1m2 - bahasy 70 manat).

 • Türkmenistan
 • Satyjy

"Bezegli Mebel" kärhanamyz size mebel, gapy we žalýuz hyzmatlary bilen tanyşdyrýar. Bizde mebel we gapylary restowrasiýa, durkuny täzelemek işleri hem alnyp barylýar. Aşhana mebeli, ýatylýan otag mebeli, prihožka, plintus, gapy, mebel gapa degişli žalýuzlaryň islendik görnüşleri bar we sargyt edip bilersiniz!

 • Türkmenistan
 • Satyjy