YNAMLY KEPIL

Daşky gurşawy goramak hyzmatlary, dilden we ýazuw terjime, işgär saýlap bermek.

ynamly kepil
Biz barada

Biziň kompaniýamyz 7 ýyldan bäri hyzmat bazarynda öz işini alyp barýar. Kompaniýa aşakdaky işler üçin hyzmatlary hödürleýär:
1. Daşky gurşaw resminamalaryny işläp taýýarlamak, daşky gurşaw barlagy, ekologiýa pudagynda maslahat bermek;
Esasy profil, daşky gurşawy kadalaşdyryjy resminamalary işläp düzmek, daşky gurşaw gözegçiligini guramak we durmuşa geçirmek, dürli görnüşli taslamalary durmuşa geçirmek.
2. Tassyklanan dilden we ýazmaça terjimeler;
iziň maksadymyz resminamalary dilden we ýazuw terjime etmek üçin hyzmatlary bermekde uzak möhletleýin özara peýdaly hyzmatdaşlyk. 
Işiňiz bilen netijeli aragatnaşyk gurmak üçin ygtybarly hyzmatdaş we goldaw bolup biljekdigimize ynanýarys.
3. Işgärleri saýlamak.
Işgär saýlap tapyp bermek hyzmatymyz gözlegleriňizi aňsatlaşdyrar we wagtyňyzy tygşytlar. Diňe talaplaryňyza we islegleriňize esaslanyp, size laýyk gelýän dalaşgärleri saýlaýarys.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Iş we işgär tapmak hyzmaty
  • Hyzmatlar / Terjimeçilik hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Tebigaty goraýyş
Iş Ugry
  • Hyzmat