ÝELKEN AÝAKGAP

Hakyky deriden ykjam we döwrebap aýakgaplar.

ýelken aýakgap
Biz barada

"Ýelken" haryt nyşanly aýakgap sehimiz 2020-nji ýylyň aprel aýynyň 16-dan bäri halkymyza ykjam we döwrebap aýakgaplary öndürip gelýär. Aýakgaplarymyz hakyky deriden elde taýýarlanýar. Sehimiz müşderileriň islegine we aýak ölçegine görä hem  aýakgaplary taýýarlap berýär.

Kategoriýalar
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Aýakgap
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy