TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ÝELKEN AÝAKGAP

Astanababa şäherçesi, Gabşal obasy, Osman Öde köçesi 1-nji jaý, Lebap/Türkmenistan

image
Biz barada

"Ýelken" haryt nyşanly aýakgap sehimiz 2020-nji ýylyň aprel aýynyň 16-dan bäri halkymyza ykjam we döwrebap aýakgaplary öndürip gelýär. Aýakgaplarymyz hakyky deriden elde taýýarlanýar. Sehimiz müşderileriň islegine we aýak ölçegine görä hem  aýakgaplary taýýarlap berýär.

Kategoriýalar
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Aýakgap
Iş Ugry
Karta