ÝEGENMÄMMEDOW B.

745100, 211-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 72-nji jaý, “Hazar” söwda dynç alyş merkezi, 3-nji ofis. Balkanabat/Türkmenistan

ýegenmämmedow b.
Biz barada

Öndürilýän suw süzgüçler suw arassalaýjy desgalarda suwyň düzüminden laý, çäge, pos ýaly mehaniki hapalary alyp galmak üçin niýetlenen. Suw süzgüjiň esasy çig-maly Türkmenistanda önýän polipropilen bolup durýar. Önümçilikde häzirki wagt 2 (iki) görnüşli suw süzgüçler öndürilýär. Olaryň biri 5 mikron – iri hapalary alyp galmak üçin we ikinji  - 1 mikron – has ownuk hapalary alyp galmak üçin. Filtirleriň ölçegi uzynlygy 101 sm diametri 6 sm. Desganyň ýyllyk kuwwatlylygy 100,000 sany filtr. Desga 2017-nji ýylda işe goýberilen. Esasy müşderilerimiz Awaza milli syýahatçylyk zolagyndaky bir gije gündizde 35,000m3 suw süýjediji desga we Gyýanlydaky bir gije gündizde 50,000m3 suw süýjediji desgalar we kiçi suw desgasy bolan önümçilik bilen meşgulanýan telekçiler bolup durýar.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Santehnika
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta