TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

YEDIDOGAN NUR

Ak bugaý etraby, Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Seanagat zolagy, Zergär köç. 10, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

"ÝEDIDOGAN NUR" HJ çeýe gaplama önümçiligi bilen meşgullanýar. Biziň kompaniýamyz 2019-njy ýylda polipropilenden kombinirlenen gaplama örtüklerini çuňňur çap etmek (rotograwýur) usulyndaky önümçiligine başlady. Bu ugurda baý tejribämiz bar we ýurdumyzyň köp sanly iri öndürijileri bilen hyzmatdaşlyk edýäris. Müşderilerimize dizaýndan başlap önümleriniň gaplamalaryny çap etmek, laminasiýa esasynda kombinirlemek, taýýar gaplamalary rulonlaýyn saramak we kesmek ýaly dürli çözgütleri we hyzmatlary hödürleýäris.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplama we beýlekiler
  • Gaplama / Sowgatlyk gaplamalar
  • Gaplama / Kagyz gaplar we gaplama
Iş Ugry
Karta