TÜRKMEN ÝYLDYZY

Saýat etraby, Sakar şäheri, S.A.Niýazow köçesi 1”A”, Lebap/Türkmenistan

Türkmen ýyldyzy
Biz barada

“Türkmen ýyldyzy” hojalyk jemgyýeti 15 ýyldan gowrak energetika pudagynda dürli çylşyrymly inženerçilik çözgütleri amala aşyrmak işlerini ýerine ýetirýär.

Kärhanada 2020-nji ýyldan başlap ýokary hilli sim we kabel önümleriniň dürli ölçegdäki görnüşlerini öndürmekligiň tehnologiýasy önümçilige ornaşdyryldy. Bu önümçiligiň ýola goýlanyna köp wagt geçmedik hem bolsa, kärhananyň «Gerim» haryt nyşanly elektrik geçirijilerine ýurdumyzyň ähli künjeginde hem uly islegiň bolmagy bu ýerde önümçiligiň tehniki talaplara doly laýyk ýola goýlandygynyň subutnamasydyr.

Kategoriýalar
 • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
 • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş diregi we maçta
 • Elektriki enjamlar / Rele goragy we awtomatika
 • Elektriki enjamlar / Elektrik enjamlar we gurallar
 • Elektriki enjamlar / Kabel we sim önümleri
 • Elektriki enjamlar / Generatorlar, transformatorlar
 • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş önümleri
 • Elektriki enjamlar / Ýyldyrymdan goraýjy we topraklama
 • Metallurgiýa / Metal önümler we metallokonstruksiýalar
 • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta