TOPRAK

Alişer Nowaýy köçesi, "Altyn Zaman" binasy, 3-nji gat otag №309, Aşgabat/Türkmenistan

toprak
Biz barada

1999-njy ýylda esaslandyrylan kompaniýamyz, Türkmenistanyň karton pudagynda öňdebaryjy kärhana. Zawod, islendik ululykdaky we konfigurasiýaly gasynlanan gaplamalary öndürmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Karton önümçiliginde dürli ýurtlardan hyzmatdaşlarymyz tarapyndan üpjün edilýän diňe ýokary hilli çig mal ulanylýar.
Kompaniýamyz azyk, himiýa, gurluşyk, mebel we beýleki pudaklar üçin dürli reňkli çap edilen çylşyrymly gasynlanan kartondan dürli gaplamalary taýýarlaýar.
Şeýle hem, müşderiniň islegi boýunça flexo çaphana hyzmatlaryny edýäris. Flexo çap etmek, ýokary hilli yzlary we dürli çap edilýän materiallary berýän gaplaýyş materiallarynda çap etmegiň iň meşhur görnüşlerinden biridir.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Etiketkalar, birkalar we ýarlyklar
  • Gaplama / Kagyz gaplar we gaplama
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta