TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TÄSIN ÄLEM

Ak bugdaý etraby, "Täze Durmuş" mebel jemgyýeti, 2-nji bina, Ahal / Türkmenistan

image
Biz barada

"Täsin Älem" kärhanasy öz işini Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda alyp barýar. Kärhananyň esasy önümçiligi matras öndürmek, aýna çig malyny işläp taýýarlamakdan bolup durýar. Häzirki wagtda bu kärhananyň önümleri ýurdumyzyň dürli künjeginde uly meşhurlyga eýedir.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Mebel / Mebel aksessuarlary
  • Mebel / Söwda mebelleri
Iş Ugry
Karta