TÖWEREK

Boýag önümçiligi, gozgalmaýan emläk we söwda

töwerek
Biz barada

2005-nji ýylda döredilen TÖWEREK HJ köp görnüşli işewürlik portfelini dolandyrýar. Boýag öndürmek, gozgalmaýan emläk we ätiýaçlandyryş, nebit we gaz önümleri we hyzmatlary, dokma pol önümleri we beýleki ýerli we global işler bilen meşgullanýarys. TÖWEREK HJ ýokary öndürijilik standartlaryny kesgitleýär we bazardaky iň oňat hünärmenleriň ýeňiji topary bilen olara ýetmäge hemişe çalyşýar. Şeýle hem, Aşgabatdaky hususy işewürlik merkezlerimizi dolandyrýarys we Türkmenistanda iň uly haly öndürijisi bolan Abadan Haly AGPJ-niň paýdarlaryndan biri bolup durýarys.

Kategoriýalar
  • Metallurgiýa / Turba geçirjileri we birikdirijileri
  • Senagat himikatlar / Burawlaýyş himikatlary we materiallary
  • Öý we bakja / Öý tekstili
  • Emläk / Emläkler we beýlekiler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy