TÄZE AÝ

Konditer, et we şöhlat, ýarymtaýýar, süýt we doňdurma önümleriniň önümçiligi

täze aý
Biz barada

“Täze Aý” kärhanalar topary – şöhlat önümleriniň, konditer we süýt önümleriniň iň iri önüdirijileriniň biri bolmak bilen azyk önümleriniň jemi 500 golaý görnüşlerini öndürýär.
Önümçilik obýektleri azyk önümleriniň hil we howpsuzlyk halkara standartlaryna laýyklykda sertifisirlenendir. Kärhanalarda ISO 9001:2015 talaplaryna laýyk gelýän hili dolandyrmak ulgamy we ISO 22000:2018 azyk önümleriniň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamyny işleýärler, bu her bir önümçilik kärhanalarynda laýyklyk şahadatnamalarynyň bar bolmagy bilen tassyklanýar.

Kategoriýalar
  • Azyk / Konditer önümleri
  • Azyk / Doňdurylan we ýarym taýýar önümler
  • Azyk / Et önümleri
  • Azyk / Süýt önümleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy