SANLY ULGAM

Maglumatlar tehnologiýalaryny ornaşdyryjy kompaniýa

sanly ulgam
Biz barada

Kompaniýanyň esasy iş ugry, işýerleri we öýler üçin ýokary tehnologiýaly çözgütleri durmuşa geçirmekdir.
Ykdysady jemgyýet “Sanly Ulgam” häzirki wagtda hyzmatdaşlar ulgamynyň üsti bilen işleýän durnukly gurluşy bolan kompaniýadyr. Müşderilerimize dürli tehniki we işewür goldaw hyzmatlaryny hödürläp, dünýä öndürijilerinden önüm saýlamaga kömek edýäris.
Kompaniýanyň esasy işlerinden biri, kompýuter enjamlaryny, periferiýa we tor enjamlaryny, programma üpjünçiligini, infrastrukturany gurmak üçin çözgütleri we degişli hyzmatlary satmak we durmuşa geçirmekdir. Kompaniýanyň hünärmenleri, müşderileri üçin birnäçe goşmaça hyzmatlary hödürläp, bu çözgütleri ulanyp, taslamalary işläp düzmäge we durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýarlar. Häzirki wagtda bukjada Dell EMC, AXIS, CISCO, HPE, ASUS, Extreme torlary, Samsung, Avigilon, Lenovo, Fujitsu, Kingston, AOC, Philips, Tripp-lite we beýlekiler bar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Informasiýa tehnologiýalary we telekommunikasiýa hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat