SALKYN KÖLEGE

Logistika we ýük daşamak

SALKYN KÖLEGE
Biz barada

"Salkyn Kölege" ýaş, ösüp barýan işjeň kompaniýa, Türkmenistan-Russiýa, Russiýa-Türkmenistan aralygynda ýükleri daşamak hyzmatlaryny hödürleýär.
Ulag kompaniýasy her dürli çylşyrymly ýük daşamak meselelerini çözýär, çözgütler hemişe derrew tapylýar we amatly, elýeter baha syýasatyny alyp barýar. Ýük daşaýyş bazarynda kompaniýanyň şeýle ýokary netijeleri gazanmagynyň esasy sebäbi, ilkinji nobatda, dürli çylşyrymly ulaglarda daşaýyşy amala aşyrmaga mümkinçilik berýän häzirki zaman ulag parkynyň bolmagydyr. Bizde ýokary hünärli we tejribeli işgärler, şeýle hem zerur tehniki enjamlar bar. Bu kompaniýa diňe ygtybarly, ýokary hilli we netijeli ýük daşamak hyzmatlaryny berýär....

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Import ediji
  • Hyzmat