ROVACH

G.Kulyýew köçe, (Obýeznoy), bina "Gujurly ýaşlar", Aşgabat/Türkmenistan

ROVACH
Biz barada

Biziň kompaniýamyz Hytaý Halk respublikasynda bar bolan islendik görnüşdäki tehnikalary, islendik önümçilik üçin enjamlary we abzallary, ýük göteriji we ýük daşaýjy awtoulaglary, ýeňil awtoulaglary, islendik markaly awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlaryny, hojalyk harytlaryny, gurluşyk harytlaryny, geýimleri, köwüşleri, islegiňize görä islendik harydy zawot bahasyndan tiz wagtyň içinde getirip berýär.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
  • Awtoulag / Awtoulag üçin goşmaça enjamlar we aksesuarlar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
Karta