PIMAK TÜRKMENISTAN

Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Köşi köçesi, 6-njy jaýy, Ahal/Türkmenistan

PIMAK TÜRKMENISTAN
Biz barada

"Pimak Türkmenistan" kafe enjamlaryň, restoran enjamlaryň we söwda kärhanalary enjamlarynyň üpjün edijisidir. Biz professional aşhanalar üçin aňyrujy enjamlaşdyryş, ýagny, sowadyş, gyzdyryş, kiçi enjamlaryň gigeniki arassaçylyk ulgamy üçin doly derejede we ähli görnüşlerini hödürleýäris. Bize ýüz tutmak bilen, Siz enjamlaryň saýlawy we gurnamak babatda gerekli maglumaty we maslahaty alyp bilersiňiz.

Kategoriýalar
  • Elektronika we öý enjamlary / Öý enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Kiçi aşhana enjamlary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Bölekleýin satyjy
Karta