PETRO-CANADA LUBRICANTS

"Berkarar" söwda dynç alyş merkezi, Ataturk köçesi 82, Aşgabat/Türkmenistan

PETRO-CANADA LUBRICANTS
Biz barada

Biz iň iri çalgy ýaglary öndürijilerden biri bolan "PETRO-CANADA çalgy ýaglary"-nyň Türkmenistandaky resmi paýlaýjysy.
    "PETRO-CANADA çalgy ýaglary" Kanadanyň iň uly çalgy öndürijisidir we ähli pudaklarda diýen ýaly dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalary bilen işleşýär.
         "PETRO-CANADA çalgy ýaglary" markasy önümleriniň ulanylýan pudaklary: ýolagçy awtoulaglary, agyr ulag, azyk önümçiligi, oba hojalygy, gurluşyk, umumy önümçilik.
        Önümleriň giň görnüşini hödürleýäris:
Awtoulaglar üçin motor ýaglary.
Senagat reduktor ýaglary.
Reduktor ýaglary.
Gidrawlik ýaglary.
Kompressor ýaglary.
"PETRO-CANADA çalgy ýaglary" zyýanly hapalaýjylardan diňe II we III topar ýaglary bilen öndürilýär. Uzak ömri, ýapyşyklyk derejesini saklamak we enjamlary goramak, iň ýokary netijelilik we häzirki dünýä standartlaryndan ýokary öndürijilik bilen üpjün edýär.
Müşderilerimiz dürli görnüşli (önümçilik, gurluşyk, bölek we lomaý we ş.m.) kiçi, orta we iri kärhanalaryň guramalarydyr.
        Müşderilerimiziň arasynda "Täze aý", "Elin", "Goşa Çynar", HJ "Ýüpekçi", HK "Parahat", HJ "Uly Çynar", HK "Jadyly Çeşme", HK "Ojar Aziýa", HK "Röwşen" we başgalar. Müşderiler bilen işini ösdürmäge kömek etmek üçin aýratyn üns berýäris.
Müşderilerimiziň arasynda sizi görmekden şat bolarys!

Kategoriýalar
  • Senagat himikatlar / Ýaglar we çalgy ýaglary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta