TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

"PERLISS" ÝUWUJY SERIŞDELERI

Telekeçiler jaýy, Batly Bazar, №117 dükan, Aşgabat/Türkmenistan

"Perliss" ýuwujy serişdeleri
Biz barada

Size elýeter bahadan hili gowy öý himiki serişdelerini hödürleýäris. Biz telekeçiler jaýy, "Batly Bazarda" ýerleşýäris.

Kategoriýalar
  • Senagat himikatlar / Ýuwujy serişdeler we çig mallary
  • Öý we bakja / Tämizlik serişdeleri
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta