TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

PARFIÝA

Mollanepes köçesi 72-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

2000-nji ýylda esaslandyrylan Parfiýa hususy kärhanasy sement we azyk önümlerini daşamak bilen meşgullanýar. 2019-njy ýyldan başlap polietilen paketleri öndürip başladyk. Häzirki wagtda öndürilýän önümlerimiz ýokary hilli bolup Türkmenistanda iň ýokary derejede talap edilýär.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Gaplama / Paketlar
Iş Ugry
Karta