PARAHAT

Büzmeýin etraby, "Ýalkym" ýaşaýyş toplumy, köç. Türkmenistan, Aşgabat / Türkmenistan

parahat
Biz barada

"Parahat" hususy kärhanasy tebigy şireleri we nektarlary, sowuk çaýlary, gazlandyrylan içgileri, miwe we gök önüm pürelerini, fermentlenen süýt önümlerini, ketçuplary, et önümlerini we konsentratlary öndürmek üçin häzirki zaman ýokary tehnologiýalar bilen ornaşdyrylan.

Kategoriýalar
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
  • Azyk / Et önümleri
  • Azyk / Süýt önümleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta