PAÝHASLY ÝOLDAŞ

Galkynyş köçesi, 66 (köne Çap ediş binasy), Aşgabat/Türkmenistan

paýhasly ýoldaş
Biz barada

“Paýhasly Ýoldaş” köpugurly kompaniýasy aşakdaky ýaly hyzmatlary hödürleýär:
- çap hyzmatlary
- 3D dizaýn hyzmatlary
- uly formatda çap etmek
- sergi stendleriniň gurluşygy
- mebel öndürmek
- daşky we içki bezeg
- kwartiralary, jaýlary, söwda jaýlaryny abatlamak
- gazanlar we çiller ulgamlaryna hyzmat etmek
- söwda enjamlary

Kategoriýalar
 • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
 • Enjamlar / Söwda enjamlary
 • Enjamlar / Senagat 3D printerleri we 3D skanerler
 • Mebel / Söwda mebelleri
 • Mebel / Öý mebelleri
 • Mebel / Ofis mebelleri
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta