OKGUN

Mary şäheri, Wekilbazar köçesi 10-njy jaý

okgun
Biz barada

Mary şäherinde ýerleşýän  “Okgun” konditer kärhanasynda häzirki wagtda azyk önümleriniň 40-dan gowrak görnüşi öndürilip, ak bazarlara we söwda dükanlaryna ugradylýar. Bu ýerde halkymyzyň köp isleg bildirýän köke, wafli, şokolad, sakgyç we nogul süýjüler ýaly konditer önümleri öndürilýär
Kärhananyň daşary döwletlerden getirilýän konditer önümleriniň ornuny çalşyp biljek azyk harytlaryny öndürmek maksady bilen, kärhananyň konditer bölümini Türkiýe, Hytaý döwletlerinden getirilen döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan. Bu ýerde şekerli, şokolad örtükli, kakaonyň, ýer tudanasynyň, pyrtykalyň tagamy berlen, hili ýokary, tagamy datly, ekologiýa taýdan arassa konditer önümlerini öndürmäge mümkinçilik berilen.
 

Kategoriýalar
  • Azyk / Konditer önümleri
  • Azyk / Şeker, bal, ary önümleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta