NASBA

Egin-eşikleriň lomaý we bölek satuwy

nasba
Biz barada

Türkiýäniň NASBA dükany iň gowy ýokary hilli tekstil önümlerini, esasan, Türkmenistana, Amerika, Kanada, Russiýa we beýleki köp sanly ýurtlara lomaý we bölek satuwlaryny amala aşyrýar. NASBA dükanynyň tikinçilik merkezinde agşamlyk köýnekleri we toý köýnekleri sargyt esasynda hem dikilýär.

Kategoriýalar
 • Çaga önümleri / Çaga eşigi we aýakgaby
 • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Zenan egin-eşikleri
 • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Toý lybaslary we aksesuwarlary
 • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Sport egin-eşikleri
 • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Erkek egin-eşikleri
 • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Egin-eşik, aksesuwar we beýlekiler
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy