MYNASYP MODALAR ÖÝI

G.Kulyýew köçesi (2127), jaý 76, Aşgabat / Türkmenistan

mynasyp modalar öýi
Biz barada

Mynasyp modalar öýüniň esasy maksady, türkmen milli lybaslarmyzyň milliligini ýitirmän, has döwrebaplaşdyryp, aýal we erkek egin-eşiklerini, müşderilerimiziň islegelerini kanagatlandyrmak bolup durýar. Mynasyp modalar öýüniň  esasy aýratynlyklarynyň biri egin-eşikleriň dizaýnynda 3D formatynda dürli bezegler bilen taýýarlanylmagydyr.

Kategoriýalar
  • Çaga önümleri / Çaga eşigi we aýakgaby
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Zenan egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Toý lybaslary we aksesuwarlary
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Sport egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Erkek egin-eşikleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta