Biz barada

"MobileTM" internet dükany 2006-nji ýyldan bäri telefonlar we telefon aksesuarlary söwdasyny ýerine ýetirýär. Dükanda dünýäniň iň meşhur kompaniýalarynyň öndürýän telefonlary we islege görä her dürli aksesuarlar amatly bahadan satylýar. Online dükanymyz ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň islendik nokadyna eltip bermek hyzmaty we günüň islendik sagadynda sargytlaryňyzy amala aşyryp bermegi bilen tapawutlanýar. Biziň iň esasy aýratynlygymyz hem başga dükanlarda tapdyrmaýan harytlaryň bizde bolmagydyr.

Kategoriýalar
  • Elektronika we öý enjamlary / Telefonlar
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta