RED FLAG TEXTILE MACHINERY co.ltd

Iş Ugry : Dokma enjamlaryny öndürmek we satmak
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99363394242 turkmentextile2023@gmail.com

aga birleşik

Iş Ugry : Türkmenistany laboratoriýa enjamlary we aýna önümleri bilen üpjün etmek.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99362548908 wyg.tm@yandex.com