KUWATLY ELEKTRIK WE HOWALANDYRMA ULGAMLARY

Aýdyň mekan gurluşyk harytlar bazary, D blok, 16-njy dükan, Aşgabat/Türkmenistan

KUWATLY ELEKTRIK WE HOWALANDYRMA ULGAMLARY
Biz barada

"Kuwatly elektrik we howalandyrma ulgamlary" - howa çalşygy we kondisioner ulgamlary, elektrik işleri üçin hyzmatlaryň doly toplumy.
Tehnologiki enjamlaryň we oňa hyzmat edýän adamlaryň netijeli işlemegini üpjün etmek islendik önümçilik prosesiniň esasy wezipesidir. Jaýlarda sagdyn mikroklimatyň saklanmagy möhümdir.
Bu maksat bilen, kompaniýamyz zerur ekologiýa parametrlerini üpjün etmek üçin, köp adamly binalarda çylşyrymly inženerçilik ulgamlarynyň gurulmagy sebäpli köp sanly elementi döretmäge mümkinçiligi bar.
Toplumlaýyn klimat çözgütlerini durmuşa geçirmek üçin kompaniýamyz diňe ýokary hünärli hünärmenleri özüne çekýär. Şonuň üçin enjamy oturtmak we onuň hili boýunça doly jogapkärçilik çekýäris, enjamlary we gurnamagy kepillendirýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
  • Enjamlar / Howalandyryş we sowadyş ulgamy
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
  • Lomay satyjy
Karta