TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

2017-nji ýyldan bäri “Kilwan” haryt nyşanly konditer önümlerini öndürip halkymyza ýetirip gelýäris. Häzirki wagt jemi 60-dan gowrak ýokary hilli konditer önümlerini öndürýäris.

Kategoriýalar
  • Azyk / Konditer önümleri
Iş Ugry
Karta