JACOB DESIGN

Ýylgaý Durdyýew köçesi 54(обездной) Aşgabat/Türkmenistan

JACOB DESIGN
Biz barada

Jacob Design doly hyzmat dizaýn we gurluşyk kompaniýasydyr.
100% dizaýn we ýerine ýetiriş jogapkärçiliginiň diňe bir ulgamda gurlan, berk gözegçilik ulgamy döredilen we müşderä aç-açan hasabat ulgamy berilýän doly hyzmat berýän kompaniýany saýlamak arkaly gazanyp boljakdygyna ynanýarys.
Açyk hyzmat alarsyňyz we potratçy tapmak hakda pikir etmeli dälsiňiz.
5 ýyldan gowrak wagt bäri müşderilerimiziň haýran galdyrýan önümlerini dizaýn edýäris we durmuşa geçirýäris!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta