INNOVAPAK

"Berkarar" söwda dynç alyş merkezi, Ataturk köçesi 82, Aşgabat/Türkmenistan

INNOVAPAK
Biz barada

"Innovapak", azyk we sarp edilýän harytlar pudagynda ýokary isleg bildirilýän, Merkezi Aziýada ýokary hilli plastmassa gaplamalary öndüriji öňdebaryjy kompaniýadyr.
       Biziň ünsümiz polipropilen polimerleri özüne çekiji inçe gaplamalara öwürmekdir.
       Önümlerimiziň arasynda şu gaplama önümlerini hödürleýäris:
• süýt önümleri;
• himiki önümler;
• spreda;
• gatyk;
• doňdurma;
• içgiler;
• taýýar naharlar we ş.m.
      Kompaniýamyz, plastiki gaplarda şekilleri, logotipleri ýa-da mahabat önümlerini çap etmek üçin ofset çapdan peýdalanýar. Plastiki gaplarda ofset çap etmek, markaňyzy tanatmak üçin iň oňat çözgütdir.
        "Innovapak"-daky "Gaplamada artykmaçlyk" şygarymyza laýyklykda, gaplamalarda owadanlygy gazanmak, ahyrky önümleri hakykatdanam tapawutlandyrmak üçin ösüş prosesinde müşderilere goldaw berýäris.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplama materiallary
  • Gaplama / Paketlar
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta