HOŞWAGT

Garbanyş we konditer önümlerini öndürmek, şeýle hem kofe gaplamak.

hoşwagt
Biz barada

2016-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň bazaryny kärhanamyz tarapyndan öndürilyän ýokary hilli konditer, garbanyş önümleri bilen, şeýle hem kofe gaplap üpjün edip gelyäris.

Kategoriýalar
  • Azyk / Garbanyş önümleri
  • Azyk / Azyk we beýlekiler
  • Azyk / Çörek we çörek önümleri
  • Azyk / Konditer önümleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy