TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

HERMITAGE HOME INTERIORS

Adr 1: G. Gulyýew köçesi, söwda merkezi "Ussat" 1-nji gat; Adr 2: Seýitnazar Seýdi, 27-nji öý, 15-nji etap, "DÜRDÄNELI" binasy 1-nji gat, Aşgabat / Türkmenistan

image
Biz barada

HERMITAGE HOME INTERIORS - Türkmenistanda elit klas interier salony, interier hyzmatlaryň doly toplumyny hödürlemek bilen çäklenmän, dizaýn işläp düzmekden başlap ähli materiallary eltip bermeklige çenli  taslamalaryň doly ýerine ýetirilmegi üçin birnäçe hyzmatlary hödürleýär.

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş önümleri
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Mebel / Mebel aksessuarlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Öý enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Ýyladyjy we sowadyjy enjamlary
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
  • Gurluşyk / Zemin örtükleri
  • Gurluşyk / Santehnika
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
Karta