HERMITAGE HOME INTERIORS

Adr 1: G. Gulyýew köçesi, söwda merkezi "Ussat" 1-nji gat; Adr 2: Seýitnazar Seýdi, 27-nji öý, 15-nji etap, "DÜRDÄNELI" binasy 1-nji gat, Aşgabat / Türkmenistan

HERMITAGE HOME INTERIORS
Biz barada

HERMITAGE HOME INTERIORS - Türkmenistanda elit klas interier salony, interier hyzmatlaryň doly toplumyny hödürlemek bilen çäklenmän, dizaýn işläp düzmekden başlap ähli materiallary eltip bermeklige çenli  taslamalaryň doly ýerine ýetirilmegi üçin birnäçe hyzmatlary hödürleýär.

Kategoriýalar
 • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş önümleri
 • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
 • Mebel / Mebel aksessuarlary
 • Elektronika we öý enjamlary / Öý enjamlary
 • Elektronika we öý enjamlary / Ýyladyjy we sowadyjy enjamlary
 • Gurluşyk / Gapy we penjire
 • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
 • Gurluşyk / Zemin örtükleri
 • Gurluşyk / Santehnika
 • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
 • Import ediji
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta