TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

HEKEM

10 ýyl Abadançylyk köçesi bina №98 (Bäş aýak), Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Kärhanalaryň maliýe we ykdysady işlerine gözegçilik edýäris, gozgalmaýan emläk eýeçiligini edinmek we daşlaşdyrmak, gozgalmaýan we gozgalýan emläkleri bahalandyrmak, sargytlarynyň ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly ýüze çykýan meseleler boýunça hyzmatlarymyzy sarp edijilere şol bir wagtyň özünde hukuk hyzmatlaryny bermek bilen bir hatarda islendik çylşyrymly resminamalary terjime edýäris.

Toparymyz, kazyýet we salgyt gullugynda, Türkmenistanyň karz we bilim edaralarynda hyzmatlary üpjün etmek üçin ýeterlik kwalifikasiýalara eýe bolan hünärmenler toparydyr.

Hukuk hyzmatlary: +99312478254; +99312478984; +99312478115
Auditor hyzmatlary: +99312478254; +99312478984; +99312478115
Gozgalmaýan emläk hyzmatlary: +99312478115; +99312270396; +99312921856
Terjime hyzmatlary: +99312478115; +99312126748; +99364024820

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Baha kesmek hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Hukuk we maslahat beriş hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Terjimeçilik hyzmatlary
  • Emläk / Satlyk gozgalmaýan emläkler
Iş Ugry
Karta