TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

HAÝYRLY HARMAN

Türkmenistan Bitarap şaýoly, 108-nji jaý, "Joşgun" söwda merkezi, 1-nji gat, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Awtomatlaşdyrylan enjamlary we garaž ulgamlaryny gurmakda we gurnamakda uly tejribesi bolan hünärmenler topary.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Panžur ulgamlary / tent/ pergola öndürmek, gurnama
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
Karta