GURNAMA HYZMAT

Gurluşyk we gämi abatlaýyş

gurnama hyzmat
Biz barada

"Gurnama Hyzmat" hojalyk jemgyýeti 2019-njy ýylda Türkmenistanda döredildi. Kompaniýa raýat we senagat gurluşygy, çylşyrymly gidrawliki desgalar, deňiz çuňlaşdyryş we deňiz asty arassalaýyş işleri, şeýle hem dürli agyrlykdaky gämilerde abatlaýyş işleri ýaly ugurlarda iş alyp barýar. Geljekde kompaniýamyz Hazar deňziniň Türkmen sektorynda gämi gurluşygyna gatnaşmagy meýilleşdirýär. "Gurnama Hyzmat" GDA ýurtlarynyň, Ýewropanyň we Aziýanyň hyzmatdaşlary bilen hyzmatdaşlyk edýär we deňiz işlerine we hyzmatlar bazaryna işjeň gatnaşýar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
  • Enjamlar / Nebit we gaz çykarmak üçin enjamlar
Iş Ugry
  • Import ediji
  • Hyzmat