GARA-ALTYN

Balkanabat şäheri, 210 kwartal (Kahowka), Balkan/Türkmenistan

GARA-ALTYN
Biz barada

"Gara-Altyn" köne ynamdar dost ýaly özüňizi bu kompaniýada rahat we ýakymly duýmaga ýardam edýär. Size her duşuşykda oňyn duýgulary sowgat etmäge çalyşýarys. Islegleriňizi kanagatlandyrjak dürli menýulary görkeziljekdigine güwä geçýäris. Biz Size elmydama şat, islän wagtyňyz garaşýarys we gaýta-gaýta duşuşarys diýip umyt edýäris ...

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Kafe, restoran we disko-bar hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta