EMIR USSA

745100, 211-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 72-nji jaý, “Hazar” söwda dynç alyş merkezi, 3-nji ofis. Balkanabat/Türkmenistan

emir ussa
Biz barada

“Emir-Ussa” hususy kärhanasy 2009-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda hasaba alnyp, Döwlet ygtyýarnamalaryny almak bilen esasy işi - toplumlaýyn taslama we binagärlik işleri, jaýlaryň umumy gurluşygy, gurluşyk-gurnama işleri, abatlaýyş-gurluşyk işleri, raýat inženerçilik işleriniň gurluşygy, şol sanda senagat inženerçilik desgalarynyň gurluşygy, daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny gurnamak, işe goýbermek, abatlamak, suw we lagym ulgamlaryny gurmak, gidrotehniki we suw hojalyk desgalarynyň gurluşyk işleri; - 10 kw çenli elektrik toguny geçiriji ugurlaryny gurmak işleri, 10 kw çenli elektroenergetika enjamlary gurnamak işleri we 10 kw çenli elektroenergetiki ulgamynda taslamalary işläp düzmek we ýerine ýetirmek işleri; - nebit-gaz toplumynyň we howply desgalaryň gurluşygynda we suw arassalaýjy desgalarda enjamlary gurnamaklyk, şol sanda enjamlaryň goýberiş-sazlaýyş işleri; - bug gazany-gözegçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy boýunça işleri; - ýük awtoulag serişdeleriniň işlerini ýerine ýetirmekden ybarat bolup durýar.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Spestehnika
  • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Kärende hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta