ELITIM

Moskwa, Kaluga şaýoly, 22 km Moskwa halka ýoly, "Fud Siti" söwda merkezi, Moskwa/Russiýa

ELITIM
Biz barada

"Elitim" ÇJJ, Türkmenistanyň hyzmatdaşlary we daşary ykdysady işjeňlik bilen meşgullanýan kompaniýadyr.
Aýratynam, "Elitim" ÇJJ-iň soňky ýyllarda Russiýada dokma we pomidor bilen köp sanly ýük awtoulagynyň gümrük taýdan resmileşdirilmegini üstünlikli ýerine ýetirendigini bellemelidiris. Toparymyz müşderilerine we hyzmatdaşlaryna işjeň ösmegi we täze hyzmatlary hödürlemegi dowam etdirýär.
Şu ýylyň başyndan bäri Aşgabat şäherine ekspres ýük gatnawlaryny ýola goýandygymyzy buýsanç bilen ýatladýarys. Bu, kompaniýanyň müşderilerine harytlaryny bu sebite çalt we netijeli eltmäge, eltmegiň wagtyny azaltmaga we hyzmaty gowulaşdyrmaga mümkinçilk berer.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Import ediji
  • Hyzmat
Karta