TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

DUÝGY

Ak bugdaý etraby, Täze durmuş geňeşligi, Ahal / Türkmenistan

image
Biz barada

Duýgy – Türkmenistanda süýji-köke önümleriniň iri öndürijileriniň biri. Konditer kärhanamyz 2001-nji ýyldan bäri islendik tagam we islendik waka üçin önümleri – şokoladlary, süýjüleri, kökeleri, waflileri, irisi, keksleri we sakgyçlary öndürýär.

Kategoriýalar
  • Azyk / Konditer önümleri
Iş Ugry
Karta