DÖWLETLI-DÖWRAN HJ

Keramiki önümleriň önümçiligi

Döwletli-Döwran HJ
Biz barada

"Döwletli-Döwran" kompaniýasy 2006-njy ýylda Hojambaz sebitinde döredildi. Zawod ilki sebitdäki alyjylara kerpiç bilen üpjün etdi. Ýygnanan tejribe we bäsdeşlige ukyply we ýokary hilli önüm çykarylandan soň, gowşuryşlar tutuş ýurt boýunça ýaýrady. 2020-nji ýylda önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin keramiki klinker önümlerini öndürmek üçin täze häzirki zaman ýokary tehnologiýaly zawod guruldy. Öndürilýän önümleriň arasynda klinker kerpiçleri we klinker asma daşlar, keramiki termobloklar bar. Zawodyň goşmaça enjamlary öndürilen kerpiçleriň gerimini giňeldýär we hyzmatdaşlarymyzyň hersine zerur bolan ýokary hilli,  dürli dokumalardan we fakturalardan estetiki önüm almaga mümkinçilik berýär.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy